درمان تامین اجتماعی یزد به ۷۹ درصد جمعیت استان خدمات می‌دهد

درمان تامین اجتماعی یزد به ۷۹ درصد جمعیت استان خدمات می‌دهد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان یزد با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر در استان تحت پوشش‌ تامین اجتماعی هستند گفت: در حال حاضر ۷۹ درصد جمعیت استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از پوشش های درمان تامین اجتماعی بهره می‌برند.   حامد هاتفی ظهر امروز در دیدار با رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید